Naše služba může dětem pomáhat také díky mnoha dárcům. Pravidelné podpory individuálních dárců

si velmi vážíme, pokud se pro tuto formu rozhodnete, můžete přispívat pravidelně jakoukoliv částkou

na náš bankovní účet 110 110 3337/5500. O vašich darech vám rádi vydáme potvrzení pro snížení

základu daně z příjmu. Kontaktujte nás, prosím. Děkujeme.