Do Dětského centra přicházejí děti s mnoha různými potřebami.  K jejich naplnění vede mnoho různých způsobů a prostředků. I vy se můžete stát tím, kdo k jejich realizaci pomůže. Svoji podporu můžete vyjádřit i těmito způsoby:

Modlitební podporou

Pravidelným nebo jednorázovým dárcovstvím

Podporou konkrétní akce – např. obchůdek, Vánoce, Den dětí apod.

Materiálním darem

Poskytnutím svých dovedností a znalostí

Pokud se rozhodnete naši službu některým z těchto způsobů podpořit, kontaktujte nás, prosím.

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 739 600 052

Bankovní spojení: 110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

nadace terezy maxove detem

wnzWeb na zakázku

 

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

Jihomoravský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Nadace rozvoje občanské společnosti

podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí

Fond pomoci Siemens

Nadační fond Albert

 

 

 Výbor dobré vůle

 

Sbor Apoštolské církve Brno

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

Scroll to top