V rámci nízkoprahového klubu pro děti od 6 do 15 let nabízíme zázemí dětem ze sociálně vyloučených romských komunit. Přijetí, jasná pravidla a nabídka rozmanitých volnočasových aktivit je stálou součástí naší služby. V každém klubu přinášíme dětem srozumitelnou formou poselství z Bible. Děti spolupracují na nabídce aktivit v klubu, s každým z nich individuálně pracujeme. Mezi pravidelné a oblíbené aktivity patří: sport v tělocvičně, výtvarka, pečení dobrot v kuchyni, společenské hry a rozhovory. Děti také využívají možnost doučování a pomoc při přípravě referátů.

V současné době klub více či méně pravidelně navštěvuje asi 40 dětí, ročně ho navštíví kolem stovky dětí.

Projekt „Obchůdek“

Děti získávají body za účast na klubu, aktivitu v rámci programu (zapojení do školní přípravy, zapojení do biblického programu zaměřeného na budování hodnot, aktivní trávení volného  času – např. výtvarná dílna s dohotoveným výrobkem, dohraná společenská hra, pečení v kuchyni i s následným úklidem, zorganizování menšího turnaje v tělocvičně apod.) Naším cílem je, aby si děti osvojovaly návyk dokončit započatou činnost, tzv. dotáhnout věci do konce. Získané body se evidují v docházce dětí. Lze je získat i za vlastní aktivitu mimo běžnou činnost. Negativní chování, které dítě nechce napravit ani po napomenutí, má za následek stržení bodů. Touto formou se snažíme srozumitelně sankcionovat projevy v chování a jednání dětí, které ohrožují ostatní děti i mravní vývoj samotného dítěte – lež, hrubá slova, agrese, kouření apod.

Každý měsíc probíhá pravidelný obchůdek, ve kterém si děti za získané body nakupují. V nabídce jsou kromě levnějšího zboží také produkty, které nelze zakoupit za body získané během jednoho měsíce. Děti se učí porozumět principu odložené spotřeby, která tvoří základ rozumného finančního chování. Za naspořené body si děti mohou zakoupit vstupenky do rodinného zábavního parku Bongo, vstupenku na motokáry nebo se zúčastnit atraktivního výletu.

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 739 600 052

Bankovní spojení: 110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

nadace terezy maxove detem

wnzWeb na zakázku

 

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

Jihomoravský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Nadace rozvoje občanské společnosti

podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí

Fond pomoci Siemens

Nadační fond Albert

 

 

 Výbor dobré vůle

 

Sbor Apoštolské církve Brno

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

Scroll to top