Vytisknout

Předškolní klub je určen pro děti od 4 let, které nenavštěvují žádné předškolní zařízení. Zaměřujeme se především na děti, které vyrůstají na komerčních ubytovnách města Brna. Předškolní klub je realizován v rámci projektu města Brna - Rovný přístup v předškolním vzdělávání - ve spolupráci s Apoštolskou církví v Brně.

Předškolní klub má v současné době kapacitu 15 přihlášených dětí. Probíhá od pondělí do čtvrtku 8:30 – 11:30. Náplň klubů tvoří přezouvání a mytí rukou po příchodu, přivítání, společná svačinka, čištění zoubků, předškolní příprava, biblické divadélko, hry, výtvarná dílnička. Po skončení bloku vyzvedávají děti jejich rodiče. Při vzdělávacích aktivitách používáme metodu pojmového učení Grunnlaget. Naším cílem je pomoci dětem doplnit potřebný rozvoj v oblasti celkového rozvoje – získat základní sociální, hygienické a společenské návyky, pomáhat dětem rozlišovat mezi dobrem a zlem. Pravidelný program je doplňován o společné pečení, malé výlety, návštěvu loutkového divadla, ZOO, vystoupení pro rodiče a další aktivity.

Součástí projektu jsou také setkání s rodiči, workshopy a další aktivity pro rodiče. Cílem těchto aktivit je podpořit u rodičů rodičovské kompetence, posílit zodpovědnost ve vztahu k výchově a vzdělávání jejich dětí, a také pomoci jim s případnými problémy v péči a výchově jejich dětí.