Předškolní klub je určen pro děti od 4 let, které nenavštěvují žádné předškolní zařízení. Zaměřujeme se především na děti, které vyrůstají na komerčních ubytovnách města Brna. Předškolní klub je realizován v rámci projektu města Brna - Rovný přístup v předškolním vzdělávání - ve spolupráci s Apoštolskou církví v Brně.

Předškolní klub má v současné době kapacitu 15 přihlášených dětí. Probíhá od pondělí do čtvrtku 8:30 – 11:30. Náplň klubů tvoří přezouvání a mytí rukou po příchodu, přivítání, společná svačinka, čištění zoubků, předškolní příprava, biblické divadélko, hry, výtvarná dílnička. Po skončení bloku vyzvedávají děti jejich rodiče. Při vzdělávacích aktivitách používáme metodu pojmového učení Grunnlaget. Naším cílem je pomoci dětem doplnit potřebný rozvoj v oblasti celkového rozvoje – získat základní sociální, hygienické a společenské návyky, pomáhat dětem rozlišovat mezi dobrem a zlem. Pravidelný program je doplňován o společné pečení, malé výlety, návštěvu loutkového divadla, ZOO, vystoupení pro rodiče a další aktivity.

Součástí projektu jsou také setkání s rodiči, workshopy a další aktivity pro rodiče. Cílem těchto aktivit je podpořit u rodičů rodičovské kompetence, posílit zodpovědnost ve vztahu k výchově a vzdělávání jejich dětí, a také pomoci jim s případnými problémy v péči a výchově jejich dětí.

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 739 600 052

Bankovní spojení: 110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

nadace terezy maxove detem

wnzWeb na zakázku

 

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

Jihomoravský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Nadace rozvoje občanské společnosti

podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí

Fond pomoci Siemens

Nadační fond Albert

 

 

 Výbor dobré vůle

 

Sbor Apoštolské církve Brno

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

Scroll to top