Vytisknout

V rámci SAS pro rodiny s dětmi pracujeme s rodinami, které se potýkají se sociálním vyloučením a sovisejícícmi problémy – zejména špatnou bytovou situací, nezaměstnaností, zadlužeností. Péče o děti a jejich výchova je v takových podmínkách náročnější.

Poskytujeme zejména tyto služby:

Při poskytování SAS spolupracujeme s OSPODy a dalšími institucemi (např. školami). V současné době v rámci SAS spolupracujeme se 30 rodinami.

 

Projekt Andělský strom

Na podzim se již několik let zapojujeme do projektu Andělský strom, který organizuje Mezinárodní vězeňské společenství z. s. Díky tomuto projektu mají rodiče, kteří jsou momentálně ve výkonu trestu, možnost zaslat osobní dopis svým dětem, ke kterému je přidán dárek, zakoupený dobrovolným dárcem, a vše je před Vánocemi předáno dítěti.

Řada dětí, se kterými dlouhodobě pracujeme, má rodiče ve výkonu trestu, proto pro ně zajišťujeme účast v projektu.V rámci spolupráce na projektu zajišťujeme komunikaci s uvězněným rodičem i pečující osobou, koordinaci dobrovolníků nakupujících dárky, zabalení dárků, přiložení dopisu od rodiče a předání do rodiny. O projekt je velký zájem, každým rokem počet zapojených rodin stoupá. Rovněž každý rok zaznamenáme velkou vděčnost ze strany uvězněných rodičů.