V rámci SAS pro rodiny s dětmi pracujeme s rodinami, které se potýkají se sociálním vyloučením a sovisejícícmi problémy – zejména špatnou bytovou situací, nezaměstnaností, zadlužeností. Péče o děti a jejich výchova je v takových podmínkách náročnější.

Poskytujeme zejména tyto služby:

  • vyzvedávání předškolních dětí v rodinách a doprovod do klubu (příprava rodiny na pravidelnou docházku do školy, budování návyku na vstávání a ranní vypravování dítěte)

  • práce v rodinách – „návštěvy s kufříkem“ - navštěvujeme rodiny s předškolními dětmi, které nechodí do žádného zařízení a hrajeme si s nimi přímo doma za přítomnosti rodičů, kteří se učí, jak si s dítětem hrát, aby podpořili jeho rozvoj

  • základní sociální poradenství, doprovod a pomoc při jednání s různými úřady a institucemi, zprostředkování potřebných kontaktů

  • materiální pomoc v případě akutní nouze (ve spolupráci s Národní potravinovou bankou)

Při poskytování SAS spolupracujeme s OSPODy a dalšími institucemi (např. školami). V současné době v rámci SAS spolupracujeme se 30 rodinami.

 

Projekt Andělský strom

Na podzim se již několik let zapojujeme do projektu Andělský strom, který organizuje Mezinárodní vězeňské společenství z. s. Díky tomuto projektu mají rodiče, kteří jsou momentálně ve výkonu trestu, možnost zaslat osobní dopis svým dětem, ke kterému je přidán dárek, zakoupený dobrovolným dárcem, a vše je před Vánocemi předáno dítěti.

Řada dětí, se kterými dlouhodobě pracujeme, má rodiče ve výkonu trestu, proto pro ně zajišťujeme účast v projektu.V rámci spolupráce na projektu zajišťujeme komunikaci s uvězněným rodičem i pečující osobou, koordinaci dobrovolníků nakupujících dárky, zabalení dárků, přiložení dopisu od rodiče a předání do rodiny. O projekt je velký zájem, každým rokem počet zapojených rodin stoupá. Rovněž každý rok zaznamenáme velkou vděčnost ze strany uvězněných rodičů.

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 739 600 052

Bankovní spojení: 110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

nadace terezy maxove detem

wnzWeb na zakázku

 

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

Jihomoravský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Nadace rozvoje občanské společnosti

podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí

Fond pomoci Siemens

Nadační fond Albert

 

 

 Výbor dobré vůle

 

Sbor Apoštolské církve Brno

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

Scroll to top