Vytisknout

Díky spolupráci s další pomáhající institucí jsme dostali tip na bytový dům na ulici Francouzská, kde žije řada rodin s dětmi, které jsou sociálně vyloučené a ohrožené řadou rizikových faktorů (návykové látky, nezaměstnanost, dluhy, atd.). Po úspěšném vyjednávání se správcem objektu zde začal od léta jednou týdně probíhat biblický klub.  Místními obyvateli byla tato aktivita vesměs přijata dobře, klub navštívilo 20 různých dětí, 12 se účastní pravidelně. Obsahem klubů jsou biblické příběhy s důrazem na prevenci rizikových forem jednání, hry, soutěže, hra na kytaru a písničky, výtvarné a pohybové aktivity. Cílem klubu je působit na děti preventivně, předávat jim křesťanské hodnoty, motivovat je k práci na seberozvoji a aktivnímu přístupu k životu, ale také jim prostě dát najevo, že někoho zajímají, pomoci jim rozšířit obzory za vyloučenou lokalitu, ve které žijí. Dva chlapci z domu se zúčastnili letního tábora s dětmi z většinové společnosti.
Postupně navazujeme kontakty s rodinami dětí, které navštěvujeme a pomáháme řešit aktuální problémy.