Díky spolupráci s další pomáhající institucí jsme dostali tip na bytový dům na ulici Francouzská, kde žije řada rodin s dětmi, které jsou sociálně vyloučené a ohrožené řadou rizikových faktorů (návykové látky, nezaměstnanost, dluhy, atd.). Po úspěšném vyjednávání se správcem objektu zde začal od léta jednou týdně probíhat biblický klub.  Místními obyvateli byla tato aktivita vesměs přijata dobře, klub navštívilo 20 různých dětí, 12 se účastní pravidelně. Obsahem klubů jsou biblické příběhy s důrazem na prevenci rizikových forem jednání, hry, soutěže, hra na kytaru a písničky, výtvarné a pohybové aktivity. Cílem klubu je působit na děti preventivně, předávat jim křesťanské hodnoty, motivovat je k práci na seberozvoji a aktivnímu přístupu k životu, ale také jim prostě dát najevo, že někoho zajímají, pomoci jim rozšířit obzory za vyloučenou lokalitu, ve které žijí. Dva chlapci z domu se zúčastnili letního tábora s dětmi z většinové společnosti.
Postupně navazujeme kontakty s rodinami dětí, které navštěvujeme a pomáháme řešit aktuální problémy.

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 739 600 052

Bankovní spojení: 110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

nadace terezy maxove detem

wnzWeb na zakázku

 

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

Jihomoravský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Nadace rozvoje občanské společnosti

podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí

Fond pomoci Siemens

Nadační fond Albert

 

 

 Výbor dobré vůle

 

Sbor Apoštolské církve Brno

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

Scroll to top