• respektuj pokyny pracovníků a dobrovolníků centra

 

=> napomenutí, rozhovor, černý bod,

 

 • v centru je zakázáno kouřit a nosit sem cigarety, alkohol a drogy

 

- přinesení => odchod

 

- požívaní => odchod + zákaz na 4 kluby

 

 • nechoď si ven zakouřit, když půjdeš ven kouřit, nepustíme tě zpátky
 • nikomu nenadávej, nevyhrožuj, nemachruj a nemluv sprostě

 

=> napomenutí

 

=> černý bod

 

=> odchod z klubu

 

 • neber Boží jméno nadarmo

 

=> napomenutí (v případě možnosti rozhovor)

 

 • nikoho nebij a neprovokuj

 

=> napomenutí

 

=> odchod

 

 • zákaz plivání v klubu

 

na zem => napomenutí + úklid

 

=> odchod z klubu

 

na člověka

 

=> odchod z klubu + omezení služby na 2 kluby

 

 

 

 • neber, co ti nepatří

 

=> náhrada + odchod

 

 • je zakázáno sexuální chování a řeči o něm

 

=> napomenutí

 

=> odchod

 

 • zákaz nošení zbraní do centra

 

=> odchod z klubu

 

 • nenič věci a nedělej nepořádek

 

=> napomenutí + úklid

 

=> odchod

 

 • zákaz hraní her o peníze

 

=> odchod

 

 

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 739 600 052

Bankovní spojení: 110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

nadace terezy maxove detem

wnzWeb na zakázku

 

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

Jihomoravský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Nadace rozvoje občanské společnosti

podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí

Fond pomoci Siemens

Nadační fond Albert

 

 

 Výbor dobré vůle

 

Sbor Apoštolské církve Brno

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

Scroll to top