Teen Challenge

Teen Challenge je mezinárodní křesťanská organizace, jejímž cílem je pomáhat lidem s problémem závislosti na návykových látkách. Vznikla v 50. letech v USA, v České republice působí od roku 1994. V současné době provozuje Teen Challenge kontaktních centra, resocializační střediska, domy návratu a dětská centra.

Mnoho klientů našich resocializačních středisek se dostalo do problémů s drogami/alkoholem mimo jiné také proto, že vyrůstali v dysfunkčních rodinách. Problémy se u nich začaly projevovat už v dětství, ale protože se jimi nikdo nezabýval, vyústily ve zneužívání drog, kriminalitu a další sociopatogenní jevy. V České republice existuje tzv. riziková skupina dětí a mládeže , která je těmito jevy bezprostředně ohrožena. U těchto dětí je prevence formou jednorázové přednášky ve škole nedostačující. Proto jsme se rozhodli pomoci těmto dětem formou služby v denním centru.

Historie Dětského centra

Příběh Dětského centra se začal odvíjet v roce 2003, kdy tehdejší dobrovolnice, která pomáhla při streetworku vedoucímu brněnského kontaktního centra, získala vizi pro děti, které na ulicích potkávala. Začala se s dětmi scházet v parku, připravovala pro ně program, navštěvovala je v rodinách. Tato práce „na ulici“ trvala více než rok. V následujícím roce začaly děti navštěvovat klub Středečník a budoucí Dětské centrum začalo dostávat jasnější obrysy.

V roce 2005 už probíhal odpolední program 2× týdně v pronajatých prostorách – děti dostávaly svačinu, čaj, připravovaly se do školy, naslouchaly biblickým příběhům, hrály hry. V této době jsme naléhavě hledali stabilní prostory, které by byly dětem dopravně lépe dostupné a pro nás finančně únosné. Přijali jsme, že máme centrum vybudovat přímo v ohrožené lokalitě, kde jsou ulici plné heren, zastaváren, barů a sběren kovů. A tak začala rekonstrukce nebytových prostor na ulici Cejl.

Během dvou měsíců se nám podařilo za pomoci mnoha dobrovolníků zrekonstruovat prostory tak, abychom naplnili standardy zákona o sociálních službách a mohli poskytovat dětem sociálně právní ochranu. V roce 2008 jsme uspěli v grantovém řízení Nadace rozvoje občanské společnosti sbírkového projektu Pomozte dětem! a díky jejich daru jsme mohli realizovat projekt s názvem „Zde je běhat dovoleno!“, v rámci kterého jsme vybudovali tělocvičnu v přímé návaznosti na stávající dětské centrum.

V roce 2010 jsme získali registraci pro novou sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, v rámci které provozujeme klub pro předškolní děti se zaměřením na děti z komerčních ubytoven a podporujeme rozvoj potřebných funkcí ohrožených rodin.

Podporují nás

wnzWeb na zakázku

 

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

Jihomoravský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Nadace rozvoje občanské společnosti

podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí

Fond pomoci Siemens

Nadační fond Albert

 

 

 Výbor dobré vůle

 

Sbor Apoštolské církve Brno

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

Scroll to top