Vytisknout

Poslání

Posláním sociálně - aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytovat pomoc a podporu rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí a rodinám, které se v důsledku výkonu trestu některého z rodičů ocitly v těžké životní situaci. Podpora, kterou rodinám v různých oblastech nabízíme, má především za cíl pomoci nastavit a uspořádat celkový život rodiny. Rodiče vedeme k získání sebedůvěry a převzetí odpovědnosti za život svůj a životy svých dětí. Rodinám nabízíme podporu v oblasti především předškolního vzdělávání, budování a rozvoje rodičovských kompetencí a udržení vazby s rodičem ve výkonu trestu. Podporujeme rodiny při jejich spolupráci s OSPOD. Usilujeme to přinést rodičům a jejich dětem do života naději, víru a lásku.

Cíle

Okruh osob

Sociálně – aktivizační služba pro rodiny s dětmi je určena pro rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, rodiny, které jsou v péči OSPOD a dále rodiny, ve kterých je alespoň jeden z rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody. Jedná se o rodiny na území města Brna. Vzhledem k umístění našeho zařízení v poschodí nejsme schopni poskytnout službu v ambulantní formě členům rodiny se sníženou pohyblivostí. Okamžitá kapacita služby v ambulantní i terénní formě jsou 2 rodiny, při doprovodu do předškolního klubu je okamžitá kapacita 12 dětí.

Zásady