Poslání

Posláním sociálně - aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytovat pomoc a podporu rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí a rodinám, které se v důsledku výkonu trestu některého z rodičů ocitly v těžké životní situaci. Podpora, kterou rodinám v různých oblastech nabízíme, má především za cíl pomoci nastavit a uspořádat celkový život rodiny. Rodiče vedeme k získání sebedůvěry a převzetí odpovědnosti za život svůj a životy svých dětí. Rodinám nabízíme podporu v oblasti především předškolního vzdělávání, budování a rozvoje rodičovských kompetencí a udržení vazby s rodičem ve výkonu trestu. Podporujeme rodiny při jejich spolupráci s OSPOD. Usilujeme to přinést rodičům a jejich dětem do života naději, víru a lásku.

Cíle

 • pomoci rodičům získat potřebnou sebedůvěru a jistotu v rozhodování

 • odstranit strach rodin ze spolupráce s OSPOD

 • motivovat rodiče k cílené výchově svých dětí

 • motivovat rodiče k převzetí odpovědnosti za život svůj i životy svých dětí

 • pomáhat rodičům s vytvářením a rozvojem rodičovských kompetencí

 • motivovat rodiče k zapojení do procesu vzdělávání svých dětí již v předškolním věku

 • pomoci rodičům s budováním finanční gramotnosti

 • pomoci udržet a rozvíjet vztahy mezi dětmi a rodiči ve výkonu trestu

 • zvyšovat komunikační dovednosti rodičů

 • vytvářet příležitosti pro zapojení rodin do života většinové společnosti

Okruh osob

Sociálně – aktivizační služba pro rodiny s dětmi je určena pro rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, rodiny, které jsou v péči OSPOD a dále rodiny, ve kterých je alespoň jeden z rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody. Jedná se o rodiny na území města Brna. Vzhledem k umístění našeho zařízení v poschodí nejsme schopni poskytnout službu v ambulantní formě členům rodiny se sníženou pohyblivostí. Okamžitá kapacita služby v ambulantní i terénní formě jsou 2 rodiny, při doprovodu do předškolního klubu je okamžitá kapacita 12 dětí.

Zásady

 • respekt k jedinečnosti každého klienta a autonomii každé rodiny

 • otevřenost – klienti mají právo se vyjadřovat k poskytovaným službám, jejich nabídce, problémům. Pracovníci respektují volbu klienta při řešení jeho situace.

 • důvěra – veškeré osobní údaje o klientovi získané v rámci poskytování služby jsou důvěrné

 • druhá šance – nová příležitost při porušení pravidel v návaznosti na osobní reflexi klienta