Ambulantní forma:
Pondělí      9 h. – 12 h. sociální poradenství, pomoc v krizi, apod.
 
Úterý
9 h. – 12 h. sociální poradenství, pomoc v krizi, apod.
     
Středa 9 h. – 12 h. sociální poradenství, pomoc v krizi, apod.
   

 

Terénní forma:
Pondělí      7:30 h.  12 h. dle předchozí domluvy s rodinami
 
Úterý
7:30 h.  12 h. dle předchozí domluvy s rodinami
     
Středa 7:30 h.  12 h. dle předchozí domluvy s rodinami
     
Čtvrtek 7:30 h.  12 h. dle předchozí domluvy s rodinami

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 739 600 052

Bankovní spojení: 110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

nadace terezy maxove detem

wnzWeb na zakázku

 

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

Jihomoravský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Nadace rozvoje občanské společnosti

podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí

Fond pomoci Siemens

Nadační fond Albert

 

 

 Výbor dobré vůle

 

Sbor Apoštolské církve Brno

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

Scroll to top