Plánování služby SAS probíhá v souladu s regionálními kartami.

Ambulantní forma:

Pondělí - středa 9 h. – 12 h.

Terénní forma:

Terénní forma služby probíhá na základě předchozí domluvy s klientem.

Pondělí - čtvrtek 7:30 h. – 12 h.

Mimo tuto dobu probíhá terénní forma služby na základě předchozí domluvy s klientem.