V rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi podporujeme rodiny, které se potýkají se sociálním vyloučenám a s ním spojenými potížemi. Poskytujeme těmto rodinám sociální poradenství (např. v oblasti bydlení, zaměstnanosti, péče o děti a jejich výchovy, apod.). V případě potřeby zprostředkujeme další služby, zajistíme potřebné kontakty, poskytneme pomoc a doprovod v jednání s institucemi. Nabízíme také pomoc a doprovod při zapisování dětí do škol a školek, návštěvě pedagogicko-psychologické poradny, apod. V případě akutní nouze jsme schopni poskytnout spolupracujícím rodinám potravinovou a materiální pomoc. Pravidelně navštěvujeme několik rodin s dětmi v mladším předškolním věku, prostřednictvím hry pracujeme na jejich rozvoji, a vedeme k tomu také jejich maminky. Ty také naší návštěvu využívají jako příležitost k poradenství.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 739 600 052

Bankovní spojení: 110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

nadace terezy maxove detem

wnzWeb na zakázku

 

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

Jihomoravský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Nadace rozvoje občanské společnosti

podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí

Fond pomoci Siemens

Nadační fond Albert

 

 

 Výbor dobré vůle

 

Sbor Apoštolské církve Brno

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

Scroll to top