V rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi podporujeme rodiny, které se potýkají se sociálním vyloučenám a s ním spojenými potížemi. Poskytujeme těmto rodinám sociální poradenství (např. v oblasti bydlení, zaměstnanosti, péče o děti a jejich výchovy, apod.). V případě potřeby zprostředkujeme další služby, zajistíme potřebné kontakty, poskytneme pomoc a doprovod v jednání s institucemi. Nabízíme také pomoc a doprovod při zapisování dětí do škol a školek, návštěvě pedagogicko-psychologické poradny, apod. V případě akutní nouze jsme schopni poskytnout spolupracujícím rodinám potravinovou a materiální pomoc. Pravidelně navštěvujeme několik rodin s dětmi v mladším předškolním věku, prostřednictvím hry pracujeme na jejich rozvoji, a vedeme k tomu také jejich maminky. Ty také naší návštěvu využívají jako příležitost k poradenství.