Cejl 18, 602 00 Brno

 

E-mail: dcbrno@ gmail.com

 

Bankovní spojení: 110 110 3337 / 5500

 

IČO 684 02 686, DIČ CZ684 02 686

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Podporují nás

wnzWeb na zakázku

 

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

Jihomoravský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Nadace rozvoje občanské společnosti

podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí

Fond pomoci Siemens

Nadační fond Albert

 

 

 Výbor dobré vůle

 

Sbor Apoštolské církve Brno

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

Scroll to top