Vytisknout

Veřejný závazek

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat pomoc a podporu sociálně znevýhodněným dětem. Dětem ve věku 6 – 16 let nabízíme bezpečné místo, kde nacházejí řád, srozumitelná pravidla a stabilní tým pracovníků. V rámci služby Dětského centra nabízíme dětem alternativu jejich rizikového přirozeného prostředí, snažíme se poskytnout podporu a motivaci ke vzdělávání, získávat sociální dovednosti a budovat hodnoty, které jim pomohou vykročit z bludného kruhu závislostí, bídy a pobírání sociálních dávek. Usilujeme o to přinést dětem do života naději, víru a lásku.

Cíle

Okruh osob

Služby nízkoprahového zařízení jsou určeny pro děti ve věku 6 – 16 let, které žijí v sociálně vyloučených komunitách města Brna. Vzhledem k umístění našeho zařízení v poschodí nejsme schopni poskytnou službu v ambulantní formě dětem se sníženou pohyblivostí. Naše služby nejsou také určeny pro děti s těžším mentálním postižením nebo duševním onemocněním. Okamžitá kapacita klubu je 15 dětí.

 

 

Zásady