Veřejný závazek

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat pomoc a podporu sociálně znevýhodněným dětem. Dětem ve věku 6 – 16 let nabízíme bezpečné místo, kde nacházejí řád, srozumitelná pravidla a stabilní tým pracovníků. V rámci služby Dětského centra nabízíme dětem alternativu jejich rizikového přirozeného prostředí, snažíme se poskytnout podporu a motivaci ke vzdělávání, získávat sociální dovednosti a budovat hodnoty, které jim pomohou vykročit z bludného kruhu závislostí, bídy a pobírání sociálních dávek. Usilujeme o to přinést dětem do života naději, víru a lásku.

Cíle

 • naučit děti rozeznávat svoje emoce a učit se s nimi zacházet

 • naučit děti rozeznat dobré od zlého

 • pomoci dětem vytvářet a uspořádávat jejich žebříčky hodnot

 • předat dětem vědomí hodnoty vlastního života

 • naučit děti přebírat odpovědnost za svoje jednání, chování a rozhodnutí

 • zvyšovat u dětí motivaci ke vzdělávání a učit je přecházet od slov k činům

 • naučit děti komunikovat s úctou a otevřeností

 • naučit děti zaujmout odpovědný postoj k rizikovým oblastem v jejich životech (kouření, alkohol, drogy, šikana)

 • pomoci dětem zažít úspěch

Okruh osob

Služby nízkoprahového zařízení jsou určeny pro děti ve věku 6 – 16 let, které žijí v sociálně vyloučených komunitách města Brna. Vzhledem k umístění našeho zařízení v poschodí nejsme schopni poskytnou službu v ambulantní formě dětem se sníženou pohyblivostí. Naše služby nejsou také určeny pro děti s těžším mentálním postižením nebo duševním onemocněním. Okamžitá kapacita klubu je 15 dětí.

 

 

Zásady

 • respekt k jedinečnosti každého dítěte

 • důvěra – veškeré osobní údaje o klientovi získané v rámci poskytování služby jsou důvěrné

 • druhá šance – nová příležitost při porušení pravidel v návaznosti na osobní reflexi klienta

 • ctění „zlatého pravidla“, vycházejícího z Bible – jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 739 600 052

Bankovní spojení: 110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

nadace terezy maxove detem

wnzWeb na zakázku

 

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

Jihomoravský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Nadace rozvoje občanské společnosti

podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí

Fond pomoci Siemens

Nadační fond Albert

 

 

 Výbor dobré vůle

 

Sbor Apoštolské církve Brno

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

Scroll to top